Zásady zpracování osobních údajů na webu papirky.cz

Ochranu vašich osobních údajů bereme velice vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Dále bychom vás rádi informovali o naší společnosti a o povaze, rozsahu a účelu shromažďování údajů.

1) ODPOVĚDNOST ZA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Za zpracování údajů je odpovědná společnost Roll4You, s.r.o..

Můžete nás kontaktovat na adrese:

Roll4You, s.r.o.

Olšany 18

789 62 Olšany

Česká republika


Telefon: +420 583 384 807

ochranadat [at] delfortgroup [dot] com

2) SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Naše webové stránky mohou být ve většině případů používány bez poskytnutí osobních údajů. Pokud je uživatel vyzván k zadání osobních údajů (například jméno, adresa, e-mailová adresa), rozumí se tím, že tak dělá dobrovolně.

Pokud uživatel webových stránek (zákazník nebo jiná osoba) poskytne osobní údaje například v souvislosti se žádostí, registrací nebo uzavřením smlouvy, zpracujeme pouze tyto osobní údaje poskytnuté uživatelem.

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, je-li to nezbytné v průběhu plnění smluvního vztahu nebo předsmluvního jednání, nebo pokud jste s tím souhlasili v rámci souhlasu s ochranou údajů.

Shromažďování a zpracování osobních údajů se provádí výhradně za účelem zodpovězení otázek, zpracování smluv, jako součást technické správy a pro zasílání informačních zpravodajů. 

 
3) ZVEŘEJNĚNÍ A PŘEVÁDĚNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje budeme zveřejňovat nebo předávat třetím stranám pouze pokud je to nezbytné pro účely realizace smluv nebo fakturaci nebo pokud jste s tím jako uživatel webových stránek a/ nebo zákazník souhlasili. Jako uživatel webových stránek a/ nebo zákazník máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s účinností pro budoucnost.

 
4) UCHOVÁNÍ A VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ

K vymazání uložených dat dojde, pokud jako uživatel webových stránek a/ nebo zákazník odvoláte svůj souhlas s jejich uložením, pokud vaše údaje již nejsou potřeba pro splnění účelu sledovaného jejich uložením nebo pokud jejich uchování je nebo se stane nepřípustným z jiných právních důvodů. Údajů nutných pro účely fakturace a účtování se žádost o vymazání netýká.

Dotčená práva

Na požádání vás budeme rádi informovat o údajích uložených o vaší osobě. Vaši žádost směřujte na výše uvedenou kontaktní adresu.

Pokud vaše námi zpracované údaje nejsou správné, informujte nás o tom. Okamžitě je opravíme a budeme vás o tom informovat.

Pokud si již nadále nepřejete, abychom zpracovávali vaše údaje, žádáme vás, abyste nám to neformálně sdělili na výše uvedené kontaktní údaje. Jakmile se vaše odvolání dostane k odpovědné osobě, vaše údaje okamžitě vymažeme a budeme vás o tom informovat. Pokud existují přesvědčivé právní důvody pro vymazání vašich osobních údajů, sdělíme vám to.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů neprobíhá v souladu s právním rámcem, máte právo se odvolat k příslušnému orgánu dozoru.

V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů. ÚOOÚ je Vám k dispozici na následující adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

+420 234 665 111

www.uoou.cz

posta [at] uoou [dot] cz 

Soubory serverového protokolu

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech serverového protokolu, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jde o následující informace:  
•    typ a verze prohlížeče 
•    používaný operační systém 
•    URL odkazující stránky 
•    název hostitele přístupového počítače 
•    čas požadavku serveru 

Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. Nedojde ke sloučení těchto údajů s jinými zdroji údajů. Vyhrazujeme si právo retrospektivně tyto údaje zkontrolovat, pokud se dozvíme o konkrétních náznacích jejich nezákonného použití.

 

5) COOKIES

1. Co jsou to soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které webový prohlížeč ukládá do vašeho koncového zařízení, když používáte naše webové stránky. Tyto textové soubory obsahují informace pro poskytování uživatelsky přívětivých služeb a jsou exportovány z webových prohlížečů. Soubory cookies umožňují našim webovým stránkám, aby vás poznaly, takže náš webový server vám může nabídnout více přizpůsobené, lepší a rychlejší webové stránky, které jsou lépe přizpůsobeny vašim požadavkům.

Proto byste měli uvážit, že pokud zablokujete soubory cookies, nebudete moci obdržet jakýkoliv přístup k určitému obsahu webových stránek.

Rozlišení je v podstatě provedeno mezi následujícími typy souborů cookies:

Soubory cookies založené na relaci: Tyto soubory jsou uloženy ve vašem počítači/koncovém zařízení, v době, kdy surfujete na našich webových stránkách a poté jsou vymazány.
Trvalé soubory cookies: Tyto cookies zůstávají ve vašem počítači delší dobu.

2. Jak používáme soubory cookies

Používáme pouze internetové technologie (např. soubory cookies, Java script), abychom vám zjednodušili používání našich webových stránek a optimalizovali naše služby a vaši komunikaci s naším obsahem:

Používáme takzvané soubory cookies založené na relaci, abychom udrželi vaši relaci aktivní.

 

3. Správa/odmítnutí souborů cookies

V menu prohlížeče můžete najít možnosti nastavení pro používání cookies. Webový prohlížeč má obvykle následující možnosti nastavení:

Zobrazit cookies,
povolit cookies,
deaktivovat všechny nebo určité soubory cookies,
deaktivovat všechny soubory cookies při zavření prohlížeče,
blokovat cookies,
upozornit, pokud má být uložen soubor cookie a
odmítnout analýzu sledování.
Pro následující prohlížeče můžete najít pokyny pro deaktivaci souborů cookies na webových stránkách výrobce. Pokud budete soubory cookies ve svém prohlížeči blokovat, nemusíte být schopni používat některé části našich webových stánek.

Firefox
Internet Explorer
Chrome (Windows) / Chrome (Mac) / Chrome for iOS / Chrome for Android
Safari
Safari (iOS)