Zásady spracovania osobných údajov na webe papirky.cz

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov a s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ďalej by sme vás radi informovali o našej spoločnosti a o povahe, rozsahu a účele zhromažďovania údajov.

1) ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACOVANIE ÚDAJOV

Za spracovanie údajov je zodpovedná spoločnosť delfortgroup AG.

Môžete nás kontaktovať na adrese:

Roll4You, s.r.o.

Olšany 18

789 62 Olšany

Česká republika


Telefón: +420 583 384 807

ochranadat [at] delfortgroup [dot] com

 

2) ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACOVANIE ÚDAJOV

Naše webové stránky môžu byť vo väčšine prípadov používané bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ je používateľ vyzvaný na zadanie osobných údajov (napríklad meno, adresa, e-mailová adresa), rozumie sa tým, že tak robí dobrovoľne.

Pokiaľ používateľ webových stránok (zákazník alebo iná osoba) poskytne osobné údaje napríklad v súvislosti so žiadosťou, registráciou alebo uzatvorením zmluvy, spracujeme iba tieto osobné údaje poskytnuté používateľom.

Osobné údaje zhromažďujeme iba vtedy, ak je to nevyhnutné v priebehu plnenia zmluvného vzťahu alebo predzmluvného konania, alebo ak ste s tým súhlasili v rámci súhlasu s ochranou údajov.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov sa robí výhradne s cieľom zodpovedania otázok, spracovania zmlúv, ako súčasť technickej správy a pre zasielanie informačných spravodajcov. 

 
3) ZVEREJNENIE A PREVÁDZANIE ÚDAJOV

Osobné údaje budeme zverejňovať alebo odovzdávať tretím stranám iba vtedy, ak je to nevyhnutné na účely realizácie zmlúv alebo fakturáciu alebo ak ste s tým ako používateľ webových stránok a/alebo zákazník súhlasili. Ako používateľ webových stránok a/alebo zákazník máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou pre budúcnosť.


4) UCHOVANIE A VYMAZANIE ÚDAJOV

K vymazaniu uložených dát dôjde, ak ako používateľ webových stránok a/alebo zákazník odvoláte svoj súhlas s ich uložením, pokiaľ vaše údaje už nie sú potrebné na splnenie účelu sledovaného ich uložením alebo pokiaľ ich uchovanie je alebo sa stane neprípustným z iných právnych dôvodov. Údajov nutných na účely fakturácie a účtovanie sa žiadosť o vymazanie netýka.

Dotknuté práva

Na požiadanie vás budeme radi informovať o údajoch uložených o vašej osobe. Vašu žiadosť smerujte na vyššie uvedenú kontaktnú adresu.

Pokiaľ vaše nami spracované údaje nie sú správne, informujte nás o tom. Okamžite ich opravíme a budeme vás o tom informovať.

Pokiaľ si už naďalej neprajete, aby sme spracovávali vaše údaje, žiadame vás, aby ste nám to neformálne oznámili na vyššie uvedené kontaktné údaje. Hneď ako sa vaše odvolanie dostane k zodpovednej osobe, vaše údaje okamžite vymažeme a budeme vás o tom informovať. Pokiaľ existujú presvedčivé právne dôvody pre vymazanie vašich osobných údajov, oznámime vám to.

Pokiaľ sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov neprebieha v súlade s právnym rámcom, máte právo sa odvolať na príslušný orgán dozoru.

V Českej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov. ÚOOÚ je vám k dispozícii na nasledujúcej adrese:

 
Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

+420 234 665 111

www.uoou.cz

posta [at] uoou [dot] cz

 
Súbory serverového protokolu

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných súboroch serverového protokolu, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Ide o nasledujúce informácie: 


•    typ a verzia prehliadača
•    používaný operačný systém 
•    URL odkazujúcej stránky 
•    názov hostiteľa prístupového počítača 
•    čas požiadavky servera 

Tieto údaje nie je možné priradiť konkrétnym osobám. Nedôjde k zlúčeniu týchto údajov s inými zdrojmi údajov. Vyhradzujeme si právo retrospektívne tieto údaje skontrolovať, pokiaľ sa dozvieme o konkrétnych náznakoch ich nezákonného použitia.

 

5) COOKIES

1. Čo sú to súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webový prehliadač ukladá do vášho koncového zariadenia, keď používate naše webové stránky. Tieto textové súbory obsahujú informácie pre poskytovanie používateľsky prívetivých služieb a sú exportované z webových prehliadačov. Súbory cookies umožňujú našim webovým stránkam, aby vás spoznali, takže náš webový server vám môže ponúknuť viac prispôsobené, lepšie a rýchlejšie webové stránky, ktoré sú lepšie prispôsobené vašim požiadavkám.

Preto by ste mali uvážiť, že pokiaľ zablokujete súbory cookies, nebudete môcť získať akýkoľvek prístup k určitému obsahu webových stránok.

Rozlíšenie je v podstate vykonané medzi nasledujúcimi typmi súborov cookies:

Súbory cookies založené na relácii: Tieto súbory sú uložené vo vašom počítači/koncovom zariadení, v čase, keď surfujete na našich webových stránkach, a potom sú vymazané.
Trvalé súbory cookies: Tieto cookies zostávajú vo vašom počítači dlhšie.
Súbory cookies tretích strán: Tieto cookies sú generované partnerskými webovými stránkami a sú vložené do našich webových stránok. Slúžia napríklad na účely poskytovania personalizovanej reklamy.

2. Ako používame súbory cookies

Používame iba internetové technológie (napr. súbory cookies, Java script), aby sme vám zjednodušili používanie našich webových stránok a optimalizovali naše služby a vašu komunikáciu s naším obsahom:

Používame takzvané súbory cookies založené na relácii, aby sme udržali vašu reláciu aktívnu.
Používame súbory cookies tretích strán, ktoré slúžia na zlepšenie vašich skúseností s naším obsahom a reklamami.

3. Súbory cookies tretích strán

Niektorí poskytovatelia tretích strán používajú súbory cookies vo vašom počítači, aby špecificky zaznamenali správanie návštevníka a personalizovali služby (vrátane reklamy). V závislosti od platformy môžu poskytovatelia tretích strán nastaviť niekoľko súborov cookies. O tom, ako poskytovatelia tretích strán používajú cookies, si môžete prečítať na príslušných webových stránkach. Informácie o sieťach nájdete nižšie. Nemáme žiadnu kontrolu nad súbormi cookies tretích strán. Preto odporúčame, aby ste skontrolovali webové stránky tretích strán a zistili, ktoré súbory cookies používajú a ako je ich možné spravovať. Pre bežné tretie strany, ako je Facebook, Google atď., ponúka „Digital Advertising Alliance“ možnosť uplatnenia kolektívnej výnimky pre všetky spoločnosti DAA. Viac informácií o tejto téme nájdete nižšie.

4. Správa/odmietnutie súborov cookies

V menu prehliadača môžete nájsť možnosti nastavenia pre používanie cookies. Webový prehliadač má obvykle nasledujúce možnosti nastavenia:

zobraziť cookies,
povoliť cookies,
deaktivovať všetky alebo určité súbory cookies,
deaktivovať všetky súbory cookies pri zatvorení prehliadača,
blokovať cookies,
upozorniť, pokiaľ má byť uložený súbor cookie a
odmietnuť analýzu sledovania.
Pre nasledujúce prehliadače môžete nájsť pokyny pre deaktiváciu súborov cookies na webových stránkach výrobcu. Pokiaľ budete súbory cookies vo svojom prehliadači blokovať, nemusíte byť schopní používať niektoré časti našich webových stránok.

Firefox
Internet Explorer
Chrome (Windows)/Chrome (Mac)/Chrome pre iOS/Chrome pre Android
Safari
Safari (iOS)